Vad är löparknä?

Löparknä kan uppstå vid ensidig löpning och stor belastning av knät. Tractus iliotibialis senan, som löper över utsidan av knät och fäster längre ner på skenbenet,kan bli ömt och irriterad. Senan glider fram och tillbaka över femurkondylen (knölen på utsidan av knät) och även bursan, som ligger mellan benet och senan, kan bli inflammerad. Löparknä är en vanlig skada bland elit- och motionslöpare.

Symptom vid löparknä

Symptom vid löparknä är oftast en huggande smärta på utsidan av knät i samband med aktivitet och ömhet när man trycker på området. Smärtan kan vara lindrigare vid uppvärming och under aktiviteten men kan sedan bli värre efter träning, tex dagen efter.

Smärta kan även uppstå vid gång i trappor och böjning av knät, då stor vikt läggs på det böjda benet.

Behandling av löparknä

Behandling av löparknä är framförallt stretching av tractus iliotibialis senan och även av sätesmuskulaturen, eftersom senan fäster på utsidan ovanför höften. Även stretching av lårmuskulaturen är viktigt. Personer med löparknä kan ofta ha svaga Gluteus muskler( sätesmusklerna Gluteus Maximus, Gluteus medius och Gluteus Minimus) och styrketräning av dessa muskler är viktig vid rehabiliteringen.

Tejpning av iliotibialis senan med kinesiotaping för att minska på trycket vid knät, kan också hjälpa.

För att förebygga löparknä är styrketräning och stretching av sätes- och höftmusklerna viktigt. Variera träningen, med t.ex cykling och simning, för att undvika statisk belastning av senan. Bra utrustning med rätt skor som är anpassad till löparen är också viktigt.

//Tina, Sportskydd.com