Korsbandsskada

Korsbandsskador är vanliga inom idrotten. Man räknar i Sverige med 80 skador per 100.000 invånare och år. Den exakta siffran är okänd, det är ganska vanligt att diagnosen missas eller blir fördröjd.

Korsbandskadan leder till instabilitet i knäleden. Detta ökar risken för nya knäskador som meniskskador, broskskador och uttöjning av andra ledband kring knäleden. Skadan medför också vanligen att man inte utan vidare kan fortsätta idrotta i sporter som kräver snabba riktningsförändringar. Drygt hälften av alla korsbandsskador behöver opereras.

Knäskydd och rehabilitering av knäleden

Hos många kan man dock få en förbättrad funktion genom ett rehabiliteringsprogram hos sjukgymnast där förbättrad muskelstyrka och koordination minskar ostadighetskänslan i knäleden.

Vid korsbandsskada kan olika typer av knäskydd behövas för att förbättra funktionen. Det finns allt från enkla och lätta skydd till avancerade individuellt utformade skydd där en högre grad av stabilitet kan uppnås. Knäskydd kan också användas efter en eventuell korsbandsoperation för att skydda knäleden vid idrottsutövning.

Kvinnor drabbas lättare av skador i korsbanden

Det är ett faktum att kvinnor lättare drabbas av korsbandskada. Undersökningar i olika sporter ger likartade resultat. Risken är minst 3 gånger större än hos män i samma sport. I Sverige ser vi de flesta skadorna inom damfotbollen.

Vad orsakar denna höga risk? Man vet att kvinnor har tunnare korsband, svagare muskulatur och andra anatomiska skillnader som kan bidra. Huvudorsaken anses nu vara ett annat rörelsemönster hos kvinnor som medför större risk för vridningar och skjuvkrafter i leden som kan orsaka skador. Förebyggande träningsprogram för kvinnliga idrottare har i flera studier visats kunna minska skaderisken kraftigt. Dessa program bl.a. ”knäkontroll” är kända inom svensk idrott och borde användas inom fler klubbar.

Knäskydd kan användas i förebyggande syfte för att minska risken för ledbandskador. Detta görs ofta inom exempelvis skotercross och motocross. Flera studier har visat en minskad risk för skador men något säkert vetenskapligt bevis finns ännu inte.

Läs mer om detta här: http://www.sportskydd.com/skadeskolan/korsband/vanligare-hos-kvinnor.html

Ovanligt med korsbandsskador hos barn

Korsbandsskador hos barn är ovanliga men antalet skador tycks öka. Ju närmare man kommer puberteten desto större blir risken. Ökade prestationskrav inom idrotten kan vara en förklaring till att fler skadas. Flickor drabbas lättare än pojkar och är i genomsnitt yngre vid skadetillfället. Mer än hälften av de drabbade barnen har också andra skador i knät som meniskskador.

Då det finns en viss risk för skada på tillväxtzoner vid operation kan det hända att man vill avvakta med kirurgin till dess att barnet är färdigvuxet. Därför används ibland stabila knäskydd under sportaktivitet för att minska risken för instabilitet och nya skador.

 

//Magnus Högström
Överläkare vid Sports Medicine i Umeå