Vanliga knäskador

Knäskada är en vanligt förekommande skada inom både idrott och vardagsliv. En del skador gör sig endast kännbara vid hög belastning, medan andra skador hämmar vår rörelse i det vardagliga livet. Det är viktigt att ta reda på vilken typ av knäskada man lider av för att få bästa möjliga hjälp.

Olika typer av knäskador

Här kan du läsa om de vanligaste typerna av skador i knäregionen, så som korsbandsskador, meniskskador, löparknä och artros i knäna . Klicka dig vidare om du vill läsa mer om en specifik skadetyp.

Korsbandsskada

Skador på korsbanden i knät är vanliga bland idrottsutövare. Kvinnor löper tre ggr så hög risk att drabbas av korsbandsskador än män i samma sport. Förebyggande träningsprogram och användning av knäskydd kan minska skaderisken.

Löparknä

Löparknä kan uppstå vid ensidig löpning och stor belastning på knät. Det kan bero på löpteknik, underlag och löparskor. Symptomen vid löparknä är en huggande smärta på utsidan av knät och ömhet när man trycker på området.

Knäartros

Artros är en sjukdom där ledbrosk bryts ner. I knäleden möter lårbenets nedre del, skenbenets övre del. Många finner hjälp i användning av knäortoser.

Meniskskador 

       Skador på meniskerna kan framför allt uppstå när du sportar eller när knät vrids kraftigt.