Artros i knät

Artros är en sjukdom där brosket i lederna bryts ner. Brosk har som funktion att i lederna minska friktionen och verka stötdämpande. I varje led möts minst två ben och de delar som möts har brosk på ytan. I knäleden möts lårbenets nedre del och skenbenets övre del. När brosket förslits bildas ojämnheter och gropar och benändarna kommer närmare varandra och orsakar smärta och svullnad. Artos blir vanligare ju äldre man blir och är ovanlig under 50år.

Orsaker till knäartros

Vridvåld eller direktvåld mot knät kan leda till broskskada som i sin tur kan ge upphov till artros. Ärftliga faktorer spelar också in och övervikt. Tidigare skada i menisken och ligamentskador kan också ge artros.

Symptom

Ofta smärta vid belastning och ibland även vilovärk. Smärtan sitter oftast mot insidan av knät. Man kan ha en svullnadskänsla och knät kan bli vätskefyllt.

Behandling av artros

I ett tidigt skede av sjukdomen är aktivitet och träning är en viktig del av behandlingen. Stärka musklerna kring knäleden med styrketräning brukar minska smärtan och ge en bättre funktion i knät. Kortisoninjektioner kan ge tillfällig symptomlindring men det finns inga säkra belägg på att det hjälper i längden.

Överviktiga personer kan med viktminskning få mindre symptom. Olika hjälpmedel som ortoser kan vara till stor hjälp. Ortosen avlastar och stödjer leden och därmed kan smärtan minska.