Hallux rigidus - stel stortå

Det vanligaste problemet i foten är smärta och felställning i stortåns grundled. Hallux rigidus innebär broskförslitning i grundleden.

Orsaker till hallux rigidus

Kraftigt trauma mot leden eller upprepande böjning uppåt och nedåt av foten kan ge irritation på ovansidan av tån. Detta kan i sin tur leda till inflammation i ledkapseln och ökad broskbildning.

Mycket träning på konstgräs med snabba inbromsningar där ovansidan av foten belastas kan ge symptomen. Beachvolleyspelare är en grupp som drabbas och där är det undersidan som överbelastas.

Symptom vid hallux rigidus

Smärta runt leden vid löpning och skidåkning och löpning på mjukt underlag är utmärkande symptom. Annat kännemärke är också svullnad på ovansidan leden.

Behandling av stel stortå

Vid akuta skador ska PRICE-metoden och smärtstillande medel användas. Tejpning av  leden eller använda stel sula för att undvika böjning av leden. Vid långvariga besvär med ökad broskbildning så kan operation behövas.

En fixeringsskena för stortån som ValguLoc kan användas för att korrigera leden och kan med fördel användas efter en operation.