Fotledsstukning

Fotledsstukningar, ledbandsskador i fotleden, är den vanligaste idrottskadan. Ungefär 25% av alla idrottsskador är fotledsskador. Oftast skadas ledbanden vid den yttre fotknölen. Vid ledbandsskadan uppstår en blödning som kan orsaka betydande svullnad och smärta. Det är viktigt att begränsa blödningen genom högläge, tryckförband och gärna kylbandage. Om man snabbt stoppar blödningen kan läkningstiden förkortas med många veckor.

Efter en stukning kan stabiliteten i fotleden bli nedsatt, dels av att ledbandet kan vara uttöjt, dels för att koordination och balans kan ha försämrats då positionsavkännande nervtrådar skadats. Övningar på balansplatta och instruktioner av sjukgymnast kan skydda mot nya skador. Ett stabiliserande fotledsskydd kan underlätta rehabilitering och återgång i idrott och minska risken för nya skador.

Rehabilitering av fotleden viktigt

De flesta med fotledsstukningar läker fint och man återfår full funktion. Viktigt för läkning är bra rehabilitering helst under ledning av sjukgymnast. Detta innefattar övning på balansplatta och uppbyggnad av muskelstyrka i fotled och underben.

En mindre andel av de som drabbats kan få långdragna besvär från fotleden. En orsak kan vara att man återgått i idrott innan skadan har läkt ordentligt. Ibland kan orsaken vara att man fått skador på ledytorna vilket kan ge smärtor. Vanligast är nog instabilitetsproblem. Ibland kan detta bero på dålig rehabilitering där man ej övat upp styrka och koordination men ibland har ledbanden inte läkt bra och då kan man få en mekansik instabilitet. En stabiliserande ortos kan då minska besvären och underlätta återgång i idrott. Samtidigt kan man träna upp fotleden under guidning av en sjukgymnast.

Tejpa fotleden eller använd fotledsskydd för bättre läkning

Efter en fotledsstukning vill man skydda ledbanden under läkningsförloppet. Samtidigt vill man ge en stabilitet och trygghet som underlättar återgång i rörelseträning och idrott. Ett välbeprövat alternativ är att tejpa fotleden. Nu finns också fotledsortoser som också stabiliserar fotleden under läkningsförloppet.

 

//Magnus Högström, Överläkare vid Sports Medicine i Umeå