Armbågssmärta - "tennisarmbåge"

Besvär i muskelfästet på armbågens utsida är vanliga och kallas tennisarmbåge eller lateral epikondylit.

Här finns fästet för de underarmsmuskler som sträcker på fingrar och handled. De stabiliserar också handleden. Muskelfästet kan om det överbelastas bli irriterat. Orsaken är ofta repetitiva belastningar inom idrott, arbete eller fritid. Vanliga exempel är racketsporter, kassaarbete eller hemmasnickrande.

Vid undersökning finner  man ömhet i muskelfästet samt smärta på armbågens utsida vid belastning av handled. Ibland är smärtorna svåra. Vardagliga sysslor som att lyfta en stekpanna kan bli omöjliga att utföra. Det kan också vara svårt att sköta arbetet. Sjukgymnastik och injektionsbehandlingar används ofta som behandling i svåra fall.

Besvären kan lindras av armbågskydd, så kallat epikondylitskydd. Detta avlastar muskelfästet och minskar smärtorna.

Handledsstabiliserande skydd, kan också lindra. Genom att handleden stabiliseras minskar belastningen  på underarmsmusklerna.

//Magnus Högström, Överläkare vid Sports Medicine i Umeå