2012-09-29 10:15
Fredrik
50 % av alla olycksskador uppkommer under fritid eller i samband med sport eller idrott i åldrarna 15-24 år? De flesta skadorna sker under maj, juni och september mellan klockan 18 och 21?