2012-10-07 11:32
Hillevi

Är du i åldern 15–24 år, oavsett tjej eller kille och spelar innebandy? Då tillhör du den grupp som löper störst risk att skada dig. Det rör sig om kollisioner med andra spelare, fall och akut överbelastning. Knän och fotleder är de mest utsatta kroppsdelarna. Vanligast är stukningar och vrickningar, men även ögonskador.Tänkt dig, över 4500 innebandyspelare skadas varje år! Bli inte en av dem skydda dig! Om det redan har hänt, kom på banan med rätt skydd - GenuTrain A3