2012-10-01 12:20
Fredrik

Skaderisken för ungdomsspelare är lägre än för seniorspelare. Skademönstret för ungdomar skiljer sig också från vuxna, i det att muskelskador är ovanliga bland ungdomar. Istället är led/ligamentskador i fotled och knä samt mjukdelsblödningar (kontusioner) vanligast. Skaderisken är generellt sett likvärdig för pojkar och flickor. Däremot har flickspelare en ökad risk att drabbas av allvarliga knäskador, såsom främre korsbandsskador, med en riskökning om ca 2-3 ggr jämfört med pojkar.