Adapt-Comfort

Adapt Comfort är representant för flera marknadsledande varumärken inom skydd och stöd. I produktutbudet finns skydd som lämpar sig väl för prevention, idrottsmedicin och rehabilitering av kroppens leder.

Adapt arbetar aktivt med produktutveckling tillsammans med leverantörerna och erbjuder utbildningsprogram för alla kunder och medarbetare.